Budovy s takmer nulovou potrebou energie

Neustále zvyšovanie cien energií vedie stavebníkov k znižovaniu ich spotreby a záujmu o energeticky úsporné domy.

Budovy s takmer nulovou potrebou energie

70 % spotreby energie v budovách prislúcha vykurovaniu, 20 % príprava teplej vody a 10 % pripadá na osvetlenie a ostatné spotrebiče.

Ceny energií majú tendenciu rásť, preto je výhodné znižovať náklady na prevádzku tvorbou budov s takmer nulovou potrebou energie. Cieľom je využívať zdroje efektívnejšie a zredukovať negatívny vplyv budov na životné prostredie. Návrhom energeticky nenáročných budov sa znižuje využitie energií ako aj tvorba negatívnych skleníkových plynov počas celého životného cyklu stavby. Náklady na prevádzku spomínaného domu sú však výrazne nižšie ako pri bežných domoch.

Všetky projekty rodinných domov z našej ponuky vám ponúkame v energetickej triede A0, čo predstavuje budovy s takmer nulovou potrebou energie. Rodinné domy sú naprojektované v súlade s platnou normou STN 730540-2+Z1+Z2_2019.  Celkové náklady na výstavbu rodinného domu s takmer nulovou potrebou energie sa navýšia o cca 15 %, ale náklady na vykurovanie objektu môžu klesnúť až o 40 % pri dôkladnej realizácii stavby.Projekty našich rodinných domov spĺňajú úroveň budov s takmer nulovou potrebou energie:
 • Obvodová konštrukcia z izolačných tehlových blokov so zateplením (U 0,22 W/m2K)
 • Strešná konštrukcia s tepelnou izoláciou (U 0,15 W/m2K)
 • Strop nad vonkajším prostredím s tepelnou izoláciou (U 0,15 W/m2K)
 • Plastové okná s izolačným trojsklom (U 0,85 W/m2K)
 • Podlaha na teréne s tepelnou izoláciou (R 2,5 m2K/W)
 • Zateplenie soklovej časti nad terénom a základov pod terénom
 • Rekuperácia vzduchu v celom dome so spätným získavaním tepla 90 %
 • Energetické kritérium a kritérium energetickej hospodárnosti je splnené
 • Posúdenie hygienického kritéria
 • Posúdenie fragmentov
 • Integrovanie obnoviteľných zdrojov energie do budovy
 • Eliminovanie tepelných mostov


         Projektové energetické hodnotenie je dokument, ktorý je povinnou súčasťou projektovej dokumentácie k žiadosti o stavebné povolenie. Projektant je povinný minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť nových budov zahrnúť do projektovej dokumentácie na stavebné povolenie alebo na povolenie zmeny stavby a výsledok energetického posudku uviesť v technickej správe projektovej dokumentácie. Projektovým hodnotením je určenie energetickej hospodárnosti budovy výpočtom podľa navrhovaných vstupných údajov. Pri tepelnotechnickom posúdení je tiež cieľom optimalizovať tepelnú obálku budovy tak, aby nebol niektorý článok v tepelnej obálke poddimenzovaný resp. predimenzovaný v porovnaní s ostatnými.

        Možné technologické varianty pri rodinných domoch:

 • Tepelné čerpadlo (vzduch – voda) na vykurovanie a ohrev TÚV s podporou fotovoltických panelov na výrobu elektrickej energie.
 • Kondenzačný kotol s podporou solárnych panelov na ohrev teplej vody
 • Súčasťou projektu je aj integrovanie krbov na drevo

 


Ing.Štefan Jurenka
Ekotop, s.r.o.
0915 418 407
Energetická certifikácia budov
 
 • heluz.png
 • stavmat.png
 • isover.png
 • buderus.png
 • csob.png
 • schiedel.png
 • xella.png
 • porfix.png
 • kontrakting.png
 • wieneberger.png
 • bramac.png
 • rigips.png
 • baumit.png
 • velux.png
 • schneider.png
 • inels.png
 • elid-air.png
poradime-vam