Obsah projektu

Obsah typového projektu rodinného domu

Obsah typového projektu rodinného domu obsahuje projekt architektúry, statiky, ústredného kúrenia, zdravotechniky, plynovodu, elektroinštalácie.

celý článok

Podrobný položkový rozpočet

Podrobný položkový rozpočet slúži na účely vybavenia úveru a obsahuje jednotkové ceny, výsledné sumy za všetky práce, použité materiály.

celý článok

Zrkadlový obraz rodinného domu

Pre lepšie umiestnenie rodinného domu vzhľadom na orientovanie vášho pozemku sú projektové dokumentácie vrátane všetkých profesií taktiež k dispozícií v zrkadlovom obraze.

celý článok

Individuálny projekt rodinného domu

V prípade potreby atypického riešenia rodinného domu z dôvodu tvaru, orientácie parcely alebo z hľadiska ďalších dôvodov vyžadujúcich riešenia na mieru vám radi vypracujeme individuálny projekt rodinného domu podľa vášho zadania.

celý článok

Zmeny typového projektu

Pre potreby zapracovania individuálnych zmien v našich typových projektoch vám poskytneme ďalšie služby podľa vašich požiadavok.

celý článok

Projekt osadenia rodinného domu

Projekt osadenia rodinného domu slúži pre stavebné povolenie a zohľadňuje vydané územné rozhodnutie pre daný stavebný pozemok (je spracovaný podľa rôznorodosti stavebnej parcely, dostupnosti inžinierskych sietí a komunikácií).

celý článok

Štúdia na ÚR

Śtúdia ÚR slúži pre územné rozhodnutie, alebo pre vyžiadanie záväzného stanoviska k stavbe vášho rodinného domu.

celý článok
 • heluz.png
 • stavmat.png
 • isover.png
 • buderus.png
 • csob.png
 • schiedel.png
 • xella.png
 • porfix.png
 • kontrakting.png
 • wieneberger.png
 • bramac.png
 • rigips.png
 • baumit.png
 • velux.png
 • schneider.png
 • inels.png
 • elid-air.png
poradime-vam