Financovanie stavby

Základné faktory určujúce finančné nároky na výstavbu rodinného domu

Pre väčšinu z Vás je výstavba rodinného domu celoživotná investícia a nie každý z Vás si môže dovoliť financovať celú stavbu z vlastných zdrojov.
          Výber vhodného pozemku, projektu a najmä samotná výstavba je takmer u každého hľadaním kompromisu medzi vlastnými predstavami, požiadavkami a cenovými možnosťami. Cenu výstavby si každý stavebník určuje sám. Už podľa veľkosti vybraného domu sa dá orientačne určiť reálna cena výstavby. Ďalšími faktormi, ktorými sa dá ovplyvniť cena výstavby je spôsob dodávky stavby a štandard použitých stavebných materiálov. V neposlednom rade musíte pri stanovovaní cenovej úrovne brať do úvahy nielen cenu samotného domu, ale aj jeho budúce prevádzkové náklady. Financovať stavbu z iných ako vlastných zdrojov je možné viacerými spôsobmi: prostredníctvom stavebného sporenia, hypotekárnym úverom, spotrebným úverom alebo úverom zo Štátneho fondu rozvoja bývania.
          Všetky spôsoby majú svoje plusy a mínusy, preto je vhodné sa na začiatku informovať vo všetkých inštitúciách o aktuálnych možnostiach získania finančného úveru. A potom po prehodnotení jednotlivých možností si vybrať formu financovania, ktorá Vám bude najviac vyhovovať.

 • heluz.png
 • stavmat.png
 • isover.png
 • buderus.png
 • csob.png
 • schiedel.png
 • xella.png
 • porfix.png
 • kontrakting.png
 • wieneberger.png
 • bramac.png
 • rigips.png
 • baumit.png
 • velux.png
 • schneider.png
 • inels.png
 • elid-air.png
poradime-vam