Tehly HELUZ FAMILY 2in1

Tehly HELUZ FAMILY 2v1 predbehli normy

Mantrou výrobcov muriva je tepelný a akustický komfort bývania pre používateľov a jednoduchá a rýchla výstavba pre firmy.
 
Tehly HELUZ FAMILY 2in1 svojimi tepelnoizolačnými parametrami pred desiatimi rokmi predbehli dobu, resp. normy. A napriek tomu, že od tohto roku už platia prísne požiadavky na stavbu budov s takmer nulovou spotrebou energie, naďalej majú tehly HELUZ FAMILY pred európskymi smernicami značný náskok. Murivo HELUZ FAMILY 2in1 spĺňa už od šírky 440 mm bez potreby dodatočného zateplenia odporúčané hodnoty pre pasívne domy. V šírke 500 mm potom tieto tehly plnené patentovaným spôsobom polystyrénovými guľôčkami dosahujú hodnoty súčiniteľa prestupu tepla U = 0,11 W/m2K, teda najlepších tepelnoizolačných parametrov na trhu.
 

„Z pohľadu tepelnej techniky sme splnili dnešné požiadavky už o desať rokov skôr, keď sme postavili v Českých Budějoviciach dom Triumf, ktorý spĺňa hodnoty pasívneho domu. Tzv. strašiak roku 2020 v podobe požiadavky na budovy s takmer nulovou spotrebou energie (NZEB = Nearly zero energy building) spĺňajú svojimi tepelnoizolačnými parametrami všetky tehly HELUZ FAMILY od šírok 38 cm už od roku 2010,“ potvrdzuje Ing. Filip Bosák, manažér technického poradenstva spoločnosti HELUZ.

 

 

heluz tehlový preklad pre rodinný dom

Prehriatiu interiéru bráni vonkajšie tienenie uložené v PREKLADE HELUZ FAMILY 3in1 nosný Tzv. účka, teda hodnoty súčiniteľa prestupu tepla, neplatia len pre murivo, ale spĺňať ich musí celá konštrukcia domu a najmä okná, magistrála pre zimné úniky, resp. letné prenikanie tepelnej energie. Rozsiahle sklenené plochy sú pritom trendom modernej architektúry, ruka v ruke s tým je preto z pohľadu tepelného komfortu potrebné myslieť na vonkajšie tienenie, ktoré by čisté línie domu nemalo narušovať. HELUZ preto pred rokmi začal vyrábať nosné roletové a žalúziové preklady na uloženie schránok vonkajších roliet a žalúzií, ktoré bránia prehriatiu domov, preklady sú celkom skryté pod omietkou.

"Nový PREKLAD HELUZ FAMILY 3in1 nosný" je vylepšením súčasného výrobku, ktorý už HELUZ v portfóliu mal. Má lepšie tepelnoizolačné vlastnosti, väčšiu schránku na tieniacu techniku, ktorej priestor možno veľkostne prispôsobiť zvoleným roletám či žalúziám vďaka možnosti postupného vyťahovania izolantu. Investor môže osadiť akúkoľvek tieniacu techniku a hlavne kedykoľvek, aj počas užívania stavby, napríklad o tri roky, alebo vôbec,“  pokračuje Ing. Filip Bosák. „Aj montáž je jednoduchšia, pretože "PREKLAD HELUZ FAMILY 3in1 nosný" je kalibrovaný, ukladá sa len do lepidla a už nepotrebuje klasickú maltu.“ Na tepelnú pohodu nadväzuje akustický komfort, ktorý vytvárajú tehly HELUZ

heluz tehla kompakt 21 Okrem tepelnej pohody sa mantrou výrobcov a používateľov stala akustická pohoda, teda potreba mať doma pokoj, odhlučniť sa od susedov či od vonkajšieho znečistenia hlukom. „Oveľa viac sa dbá na akustiku,“ súhlasí Ing. Filip Bosák a pridáva konkrétne výrobky, ktorým HELUZ na tieto požiadavky reagoval: „Prelomovým produktom bola HELUZ AKU KOMPAKT 21 brúsená, čo je bezkonkurenčná tehla pre medzibytové priečky. Má len 21 cm, ale z pohľadu zvukovoizolačných vlastností dosahuje kvalitu klasickej tridsiatky.

HELUZ v nej opäť skombinoval tehlový črep s materiálom, ktorý najlepšie vylepšuje požadovaný parameter – s minerálnou vlnou. Vďaka unikátnej konštrukcii tehlového bloku pre vnútorné murivo – dve tvarovky spojené minerálnou vlnou – je tak pri tehle HELUZ AKU KOMPAKT 21 BRÚSENÁ dosiahnutý ekvivalent správania dvojitej konštrukcie. Okrem výbornej zvukovej izolácie (vzduchová nepriezvučnosť Rw = 57 dB) zároveň dochádza k významnej redukcii prenosu konštrukčného hluku. Výrazne lepšie sú aj tepelnoizolačné vlastnosti steny, o 45 % lepší súčiniteľ tepelnej vodivosti a súčiniteľ prestupu tepla podstatne obmedzia unikanie tepla z vykurovaného bytu do chladnejších priestorov.

Heluz Aku tehla per rodinny dom Sortiment akustických tehál následne doplnil brúsený blok HELUZ AKU Z 17,5 pre nosné aj nenosné murivo so špecifickým tvarom pripomínajúcim písmeno „Z“. Murivo obojstranne omietnuté vápennocementovou omietkou hrúbky 15 mm má laboratórnu vzduchovú nepriezvučnosť Rw = 51 dB, čo je nadštandardná hodnota vzhľadom na malú hrúbku muriva vymurovaného na maltu pre tenké škáry. HELUZ AKU Z 17,5 brúsená (375 × 175 × 249 mm) má vďaka svojej robustnosti a unikátnej geometrii pevnosť v tlaku 20 MPa, čo umožňuje navrhovať najmä vnútorné nosné steny. Murivo vyniká tiež veľmi dobrou tepelnou akumuláciou, ktorá má priaznivý vplyv na vnútornú teplotnú stabilitu.

 

heluz kompletny tehlovy system nielen pre bungalovyKompletný systém HELUZ zahŕňa aj doplnkové tehly pre konštrukčné detaily Pohodlie nielen pri samotnom užívaní domu, ale už pri jeho výstavbe je druhým smerom, ktorým sa vydali výrobcovia muriva – zjednodušiť a zrýchliť realizáciu. Základom je kompletnosť systému od jedného výrobcu v podobe tehál pre obvodové aj vnútorné murivo a najmä všetkých konštrukčných detailov riešených doplnkovými tehlami pre rohy, ostenia a parapety, ďalej prvky pre komíny, preklady, stropy či strechy. „Ponúkame kompletné riešenie, jednoduchú skladačku ako lego pre dospelých. Zákazník nemusí hľadať nejaký komponent inde, navyše má od nás záruky, že jednotlivé prvky na seba nadväzujú a majú rovnaké technické parametre. Pokiaľ by použil bloky z rôznych materiálov (napríklad keramiky, plynosilikátu), bude ťažšie riešiť napr. návrh omietok, pretože každý materiál má inú pružnosť, inú rozťažnosť. Výhoda nášho systému HELUZ teda spočíva aj v tom, že je celý keramický, takže dom postavíte z jedného materiálu,“ podrobnejšie rozvádza nutnosť vyrábať kompletné stavebné systémy Ing. Filip Bosák, manažér technického poradenstva spoločnosti HELUZ. 

 


Malta HELUZ SIDI nemá v Európe obdobu

Kompletný systém dopĺňa nová malta HELUZ SIDI, z výroby vopred pripravená tekutá malta, do ktorej sa na stavbe už nič nepridáva a ktorá sa aplikuje valčekom, ako keď sa maľujú steny. Na stavbe nie je potrebná voda, elektrina ani drahé pomôcky. Malta HELUZ SIDI reflektuje úbytok pracovných síl aj trend stavbu zjednodušiť a výrazne zrýchliť. „Na stavbách si ju veľmi chvália, je to obrovské zjednodušenie, pri ktorom nemusíte premýšľať, akým pomerom rozmiešať sypkú zmes s vodou. Odpadá potreba drahého nanášacieho valca, ktorý potom niekto musel umyť, postarať sa o pomôcky… Murivo pritom vykazuje obdobné mechanické, tepelnoizolačné, akustické a statické vlastnosti ako cementová tenkovrstvová vyratúva benefity novinky Ing. Filip Bosák.

Špeciálna systémová malta pre tenkú škáru HELUZ SIDI na murovanie vnútorných aj vonkajších nosných stien bola vyvinutá pochopiteľne pre na stavbu nízkoenergetických aj pasívnych domov z brúsených tehál HELUZ.„Prísť s prevratnou tehlou je čím ďalej tým ťažšie, a čo sa týka uľahčenia murovania, malta HELUZ SIDI je podľa mňa významným zlepšením vo výrobe tehál. Vezmem vedro s materiálom, siahnem doň valčekom a nanášam – produktivita práce je oveľa vyššia, murivo má výborné parametre a nikde v Európe taký výrobok nie je. Malta HELUZ SIDI je revolúciou v dosahovaní deklarovaných parametrov konštrukcie pri jednoduchom spracovaní. Je to ekonomicky dostupná technológia, ktorá je vďaka rýchlosti výstavby, a vyššej produktivite práce a menšiemu presunu hmôt aj finančne úspornejším variantom pre stavebnú firmu a v konečnom dôsledku aj pre investora,“ uzatvára Ing. Filip Bosák.

Pre ďalšie informácie kontaktujte, prosím:
www.heluz.sk

Logo Heluz tehliaren per rodinný dom
Spoločnosť HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. patrí medzi troch najväčších výrobcov murovacích systémov na našom trhu, ako jediná je rýdzo česká. Tradícia tejto rodinnej firmy spadá až do roku 1876, keď Jan Řehoř v Dolnom Bukovsku postavil prvú žiarovú pec a z vyťaženej hliny vypálil prvé tehly. Dnes má spoločnosť HELUZ výrobné závody okrem Dolného Bukovska ešte v Hevlíne a Libochoviciach, kde vyrába kompletný stavebný systém HELUZ zahŕňajúci obvodové aj vnútorné tehlové bloky vrátane tehál s najlepšími tepelnoizolačnými vlastnosťami na trhu radu HELUZ FAMILY 2in1 pre nízkoenergetické a pasívne domy. Spoločnosť HELUZ v roku 2017 na trh uviedla aj prvú kompaktnú brúsenú AKU tehlu sendvičovej skladby tehla-minerálna vlna-tehla so vzduchovou nepriezvučnosťou Rw = 57 dB pri celkovej hrúbke 21 cm pod názvom HELUZ AKU KOMPAKT 21 brúsená. Revolučnou novinkou je tekutá, vopred pripravená silikátovo-disperzná malta HELUZ SIDI na efektívnejšie murovanie, ktorá sa nanáša systémovým valčekom ako pri maľovaní. Novinkou roku 2020 je PREKLAD HELUZ FAMILY 3in1 nosný s variabilným vnútorným priestorom na umiestnenie vonkajšej tieniacej techniky, ktorý je určený pre jednovrstvové murivo z tehál HELUZ FAMILY a HELUZ FAMILY 2in1. Sortiment ďalej tvoria ploché preklady, keramické stropy, komínové systémy a špeciálne tvarovky.
 

 • heluz.png
 • stavmat.png
 • isover.png
 • buderus.png
 • csob.png
 • schiedel.png
 • xella.png
 • porfix.png
 • kontrakting.png
 • wieneberger.png
 • bramac.png
 • rigips.png
 • baumit.png
 • velux.png
 • schneider.png
 • inels.png
 • elid-air.png
poradime-vam